COMBO PHÒNG TIẾT KIỆM

40 Sản phẩm
35%

COMBO BÀN BUTTERFLY -35%

Combo bàn BUTTERFLY và ghế
2,015,000₫ 3,100,000₫
4%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng ăn
9,350,000₫ 9,750,000₫
5%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng ngủ
20,500,000₫ 21,500,000₫
5%

DALAT GRACE PLUS

Combo phòng ngủ
24,300,000₫ 25,700,000₫
6%

DALAT GRACE PRO

Combo phòng ngủ
30,240,000₫ 32,140,000₫
7%

DALAT GRACE PRO

Combo phòng khách
26,060,000₫ 27,960,000₫
5%

DALAT GRACE PLUS

Combo phòng khách
25,610,000₫ 27,010,000₫
5%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng khách
20,920,000₫ 21,920,000₫
10%

UltraWork

Combo phòng làm việc, 6-8 người
21,006,000₫ 23,340,000₫
10%

DreamWork

Combo phòng làm việc, 3-4 người
18,891,000₫ 20,990,000₫
3%

QUADA PRO

Combo phòng ngủ
35,580,000₫ 36,580,000₫
6%

QUADA PRO

Combo phòng khách
31,030,000₫ 32,930,000₫
3%

QUADA PLUS

Combo phòng ngủ
28,940,000₫ 29,940,000₫
5%

QUADA PLUS

Combo phòng khách
25,830,000₫ 27,230,000₫
2%

QUADA LITE

Combo phòng ăn
21,150,000₫ 21,550,000₫
5%

QUADA LITE

Combo phòng ngủ
20,190,000₫ 21,190,000₫
4%

QUADA LITE

Combo phòng khách
23,650,000₫ 24,650,000₫
7%

SAGO PRO

Combo phòng ngủ
23,640,000₫ 25,540,000₫
7%

SAGO PRO

Combo phòng khách
26,190,000₫ 28,090,000₫
7%

SAGO PLUS

Combo phòng ngủ
18,200,000₫ 19,600,000₫
6%

SAGO PLUS

Combo phòng khách
21,290,000₫ 22,690,000₫
3%

SAGO LITE

Combo phòng ăn
11,425,000₫ 11,825,000₫
6%

SAGO LITE

Combo phòng ngủ
16,300,000₫ 17,300,000₫
5%

SAGO LITE

Combo phòng khách
18,750,000₫ 19,750,000₫
4%

HANO PRO

Combo phòng ngủ
44,240,000₫ 46,140,000₫
4%

HANO PRO

Combo phòng khách
48,030,000₫ 49,930,000₫
4%

HANO PLUS

Combo phòng ngủ
32,940,000₫ 34,340,000₫
3%

HANO PLUS

Combo phòng khách
39,230,000₫ 40,630,000₫
2%

HANO LITE

Combo phòng ăn
23,550,000₫ 23,950,000₫
3%

HANO LITE

Combo phòng ngủ
28,140,000₫ 29,140,000₫
3%

HANO LITE

Combo phòng khách
35,950,000₫ 36,950,000₫
5%

DALAT PRO

Combo phòng ngủ
35,230,000₫ 37,130,000₫