Combo tiết kiệm

12 Sản phẩm
6%

Simple Combo

No.5
3,200,000₫ 3,400,000₫
8%

Makeup Combo

No.2
3,700,000₫ 4,000,000₫
10%

Element Combo

No.2
5,370,000₫ 5,970,000₫
11%

Sufficient Combo

No.1
6,410,000₫ 7,210,000₫
20%

COTTON FLAMI

Set-3 món
704,000₫ 880,000₫
20%

COTTON RUYA

Set-3 món
980,000₫ 1,220,000₫
20%

COTTON GURE

Set-3 món
704,000₫ 880,000₫
21%

COTTON KURO

Set-3 món vỏ chăn
880,000₫ 1,120,000₫
7%

Bộ bàn ăn LUKI-EIRA

Bàn LUKI và 2 ghế EIRA
2,780,000₫ 2,980,000₫

Bộ bàn ăn DALAT-BNINE

Bàn DALAT và 4 ghế BNINE nhạt
13,100,000₫ 13,500,000₫
4%

Bộ bàn ăn OLI PLUS-VIN

Bàn OLI PLUS và 6 ghế VIN nhạt
16,290,000₫ 16,890,000₫
9%

Bộ bàn ăn HONEY-ROUNDY

Bàn HONEY trắng và 2 ghế ROUNDY trắng
2,048,000₫ 2,248,000₫