Studio

Gồm 23 sản phẩm chính

 

18 Sản phẩm

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
990,000₫

DAISY

Ghế ăn, ghế làm việc
550,000₫

EZ

Kệ trang trí 2, Đồ gia dụng, 50 x 10 x 10cm
150,000₫

EZ

Kệ trang trí 1, Đồ gia dụng, 60 x 10 x 10cm
150,000₫

EZ

Giường gỗ, lựa chọn kích thước
4,200,000₫

EZ

Tủ bồn rửa, 50 x 45 x 80cm
2,450,000₫

EZ

Tủ quần áo 1, Kệ/Tủ lưu trữ, 120 x 50 x 185cm
3,500,000₫

EZ

Tủ quần áo 2, Kệ/Tủ lưu trữ, 80 x 50 x 185cm
2,950,000₫

EZ

Kệ giày, Kệ lưu trữ, 60 x 20 x 100cm
1,300,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 3, 50 x 25 x 50cm
750,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 2, Kệ bếp dưới, 50 x 45 x 80cm
1,490,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 1, Kệ bếp dưới, 100 x 45 x 80cm
2,850,000₫

EZ

Tủ đầu giường, Ghế đôn, 40 x 35 x 45cm
790,000₫

EZ

Tủ TV, Ghế băng, 80 x 35 x 45cm
1,390,000₫

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
2,850,000₫

LUXURY

Ghế ăn, ghế làm việc
890,000₫

SAGO

Bàn làm việc
1,350,000₫

VANA

Ghế ăn, ghế làm việc
359,000₫