Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách, đèn và rèm cửa12 Sản phẩm

AROU

Gương, 60cm
1,050,000₫

HANO

Bàn góc, bàn sofa
4,500,000₫

HANO

Bàn sofa
4,300,000₫

HANO

Tủ đầu giường
2,200,000₫

HANO

Tủ giày, tủ lưu trữ
7,500,000₫

HANO

Tủ TV
8,900,000₫

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,600,000₫

LEAVAL 2

Gương, 120*45cm
1,690,000₫

MIDU

Đèn sàn
1,600,000₫

MUSHROOM

Bàn cafe
2,500,000₫

ROBUSTA

Bàn góc, bàn sofa
990,000₫

YTHUS

Đèn sàn
1,700,000₫