Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách, đèn và rèm cửa12 Sản phẩm
10%

AROU

Gương, 60cm
945,000₫ 1,050,000₫
20%

HANO

Bàn góc, bàn sofa
3,600,000₫ 4,500,000₫
20%

HANO

Bàn sofa
3,440,000₫ 4,300,000₫
20%

HANO

Tủ đầu giường
1,760,000₫ 2,200,000₫
15%

HANO

Tủ giày, tủ lưu trữ
6,375,000₫ 7,500,000₫
15%

HANO

Tủ TV
7,565,000₫ 8,900,000₫
15%

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,210,000₫ 2,600,000₫
15%

LEAVAL 2

Gương, 120*45cm
1,436,500₫ 1,690,000₫
10%

MIDU

Đèn sàn
1,440,000₫ 1,600,000₫
15%

MUSHROOM

Bàn cafe
2,125,000₫ 2,500,000₫
20%

ROBUSTA

Bàn góc, bàn sofa
792,000₫ 990,000₫
10%

YTHUS

Đèn sàn
1,530,000₫ 1,700,000₫