Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính (1 bàn và 4 ghế)


11 Sản phẩm

DALAT

Bàn ăn
3,900,000₫

EAMES

Ghế ăn, ghế làm việc
550,000₫

EAMES

Ghế ăn, ghế làm việc
550,000₫

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
2,350,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,250,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,250,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
4,990,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
4,990,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
4,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
4,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
4,990,000₫