Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước13 Sản phẩm

ANCO

Đèn sàn
1,750,000₫

AQUA

Đèn sàn
2,450,000₫

JOHY

Tủ giày, tủ chén dĩa, tủ lưu trữ
2,600,000₫

JOHY

Tủ TV, tủ lưu trữ
4,200,000₫

JOHY

Bàn sofa
2,900,000₫

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,600,000₫

LEPA

Đèn sàn
2,250,000₫

ROBUSTA

Bàn góc, bàn sofa
990,000₫

Solo LOPE

Đèn sàn
1,590,000₫

Solo NAVA

Đèn sàn
1,550,000₫

TABOB

Đèn sàn
2,150,000₫

TRIBU

Gương, 160*50cm
1,490,000₫

ZIQ

Đèn sàn
2,150,000₫