Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách, rèm và đèn7 Sản phẩm

JOHY

Tủ giày, tủ chén dĩa, tủ lưu trữ
2,600,000₫

JOHY

Tủ TV, tủ lưu trữ
4,200,000₫

JOHY

Bàn sofa
2,900,000₫

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,600,000₫

ROBUSTA

Bàn góc, bàn sofa
990,000₫

Solo LOPE

Đèn sàn
1,590,000₫

TRIBU

Gương, 160*50cm
1,490,000₫