Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách8 Sản phẩm

ARABICA

Bàn góc, kệ đầu giường
990,000₫

CANI

Đèn sàn
2,200,000₫

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
880,000₫

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
990,000₫

DALAT

Tủ giày
6,000,000₫

DALAT

Tủ TV
6,500,000₫

DALAT

Tủ lưu trữ, tủ giày
6,500,000₫

JASMIN

Sofa băng
8,890,000₫