Phòng khách

Gồm 8 sản phẩm chính11 Sản phẩm
15%

ARABICA

Bàn góc, kệ đầu giường
841,500₫ 990,000₫
10%

AROU

Gương, 50cm
765,000₫ 850,000₫
10%

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
792,000₫ 880,000₫
10%

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
891,000₫ 990,000₫
15%

DALAT

Tủ giày
5,100,000₫ 6,000,000₫
15%

DALAT

Tủ TV
5,525,000₫ 6,500,000₫
15%

DALAT

Tủ lưu trữ, tủ giày
5,525,000₫ 6,500,000₫
10%

FRINGE

Thảm chân, 60*90cm
269,100₫ 299,000₫
5%

JASMIN

Sofa băng
8,445,500₫ 8,890,000₫
10%

LEADEN

Thảm sofa, 140*200cm
2,970,000₫ 3,300,000₫
20%

Solo LOPE

Đèn sàn
1,272,000₫ 1,590,000₫