Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước


 

5 Sản phẩm

EIRA

Ghế ăn, ghế làm việc
850,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

QUADA

Bàn ăn, 1m6
12,200,000₫

QUADA

Ghế băng, 1m4
6,800,000₫

VIN

Ghế ăn, ghế làm việc
2,200,000₫