Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính


 

6 Sản phẩm

DALAT

Bàn ăn
3,900,000₫

HONA

Bàn ăn 6-8 người
5,490,000₫

MITA

Ghế ăn, ghế làm việc
1,490,000₫

MITA

Ghế ăn, ghế làm việc
1,490,000₫

QUADA

Bàn ăn, 1m6
8,200,000₫

VIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,900,000₫