Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách


 

8 Sản phẩm

ELSA

Sofa băng
7,800,000₫

ELSA

Sofa băng
7,800,000₫

MOANA

Sofa băng
8,900,000₫

MOANA

Sofa băng
8,900,000₫

SAGO

Bàn sofa 2
3,850,000₫

SAGO

Bàn sofa 1
4,250,000₫

SAGO

Tủ giày
3,250,000₫

SAGO

Tủ TV
4,650,000₫