BAO LÌ XÌ TẾT XUÔI

Bao lì xì

Kích thước: 8x16cm.

Chất liệu: Giấy mỹ thuật cao cấp.

Mô tả: Gồm 6 bao lì xì/gói


Kích thước:
Màu sắc:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem