BEDBOY - SILK

Vỏ gối nằm (cặp), màu ngẫu nhiên

Màu sắc: ngẫu nhiên

Kích thước sản phẩm: R50 x D70 cm

Mô tả sản phẩm: Vỏ gối dạng lồng đầu dễ dàng

Chất liệu: 100% tơ tằm dệt sợi tư nhiên không pha. Mật độ sợi 60s


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem