BUBBLE POP

Đèn trang trí

Màu sắc: Dây đen, bóng trắng, ánh sáng vàng

Chiều dài: 6m, 50 bóng

Nguồn cấp: Điện 220v


Sản phẩm liên quan