Đèn FIREFLY

Màu sắc: Dây bạc, bóng trắng, ánh sáng vàng

Chiều dài: 2,5m và 10m

Nguồn cấp: 2,5m sử dụng 2 pin nút áo , 10m sử dụng 3 pin tiểu AA


Sản phẩm liên quan