FIREFLY

Đèn trang trí

Màu sắc: Dây bạc, bóng trắng, ánh sáng vàng

Chiều dài: 8m

Nguồn cấp:  sử dụng 3 pin tiểu AASản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem