FIREFLY

Đèn trang trí

Màu sắc: Dây bạc, bóng trắng, ánh sáng vàng

Chiều dài: 8m

Nguồn cấp:  sử dụng 3 pin tiểu AA


Kích thước:
Màu sắc:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem