QUADA

Hệ tủ quần áo 4

Màu sắc: Gỗ nhạt

Chất liệu: Gỗ MFC phủ Melamine

Kích thước: 

Tủ quần áo 1: D120 x R60 x C235 cm

Tủ quần áo 2: D60 x R60 x C235 cm

Hệ tủ quần áo 3: D120 x R60 x C235 cm

Hệ tủ quần áo 4: D180 x R 60 x C235 cm

Hệ tủ quần áo 5: D240 x R60 x C235 cm

>> Xem thêm Bộ sưu tập QUADAKích thước:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem