Kệ treo POPLAR

Màu sắc:

Mặt: Trắng

Chân: Trắng, gỗ

Kích thước: D60*R25*C25cm

Chất liệu: Gỗ bạch dương và MFC

Khối lượng:


Sản phẩm liên quan