LILY

Set châu bạc

Số lượng châu: 15 châu xốp nhỏ kim tuyến, 6 châu bạc mờ nhỏ, 2 châu bạc mờ trung, 4 châu trong vảy cá, 3 châu kim tuyến lớn

Chất liệu: châu nhựa, châu bạc

Kích thước:
Màu sắc:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem