LILY

Set châu bạc LILY

Số lượng châu: 15 châu xốp nhỏ kim tuyến, 6 bạc mờ nhỏ, 2 bạc mờ trung, 4 châu trong vẩy cá, 3 kim tuyến lớn

Chất liệu: châu nhựa


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem