MOANA

Sofa đơn

Kích thước: D95*R86*C82 cm

Chất liệu: Da tổng hợp, khung gỗ dầu đỏ


Sản phẩm liên quan