PAPIER

Set châu giấy

Kích thước: 3 size 4.5cm - 6cm - 7cm

Số lượng châu (1 châu gồm 6 lá): Nhỏ - 13 châu; Trung - 10 châu; Lớn - 7 châu

Chất liệu: giấy mỹ thuật cao cấp

Kích thước đóng gói: 11 x 20 x 2 cm


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem