QUADA

Bàn làm việc, 1m2

Màu sắc: Gỗ sáng trắng

Kích thước: D120 x R55 x H75.

Khối lượng thực tế: 30kg

Chất liệu: Gỗ tần bì

Kích thước:
Màu sắc:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem