Sổ TASTE OF MIN

Sổ tay

Kích thước: 14.5 x 20.8 cm

Số trang: 160 trang

Ruột: 1/2 Dot (ruột chấm), 1/2 Blank (trơn)

 

 

Màu sắc:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem