BỘ BÀN ĂN - COMBO DINING TABLES

39 Sản phẩm
5%

Bộ bàn ăn LUKI-DAISY

Bàn LUKI và 2 ghế DAISY
1,900,000₫ 2,000,000₫
9%

Bộ bàn ăn HONEY-ROUNDY

Bàn HONEY trắng và 2 ghế ROUNDY trắng
2,048,000₫ 2,248,000₫
4%

Bộ bàn ăn HONEY-VANA

Bàn HONEY trắng và 2 ghế VANA trắng
2,148,000₫ 2,248,000₫
7%

Bộ bàn ăn HONEY-TONY

Bàn HONEY đen và 2 ghế TONY đen
2,550,000₫ 2,750,000₫
7%

Bộ bàn ăn LUKI-BEE 2

Bàn LUKI và 2 ghế BEE
2,600,000₫ 2,800,000₫
7%

Bộ bàn ăn LUKI-EIRA

Bàn LUKI và 2 ghế EIRA
2,780,000₫ 2,980,000₫
6%

Bộ bàn ăn HONEY-EIRA

Bàn HONEY đen và 2 ghế EIRA đen
3,050,000₫ 3,250,000₫

HONEY PLUS - VANA

Bàn Honey plus và 4 Ghế Vana
3,346,000₫ 3,546,000₫
5%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-TONY

Bàn HONEY PLUS đen và 4 ghế TONY đen
3,650,000₫ 3,850,000₫
5%

Bộ bàn ăn MUSHROOM-TONY

Bàn MUSHROOM và 2 ghế TONY
3,850,000₫ 4,050,000₫

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EAMES

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EAMES
4,150,000₫ 4,550,000₫

Bộ bàn ăn MUSHROOM-ROSY

Bàn MUSHROOM và 2 ghế ROSY
4,950,000₫ 5,150,000₫
7%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EIRA

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EIRA
5,150,000₫ 5,550,000₫

Bộ bàn ăn MUSHROOM 2

Bàn MUSHROOM và 2 ghế đôn MUSHROOM
5,450,000₫ 5,650,000₫

Bộ bàn ăn MUSHROOM 1

Bàn MUSHROOM và 2 ghế đôn MUSHROOM
5,450,000₫ 5,650,000₫

HONEY PLUS - WOODY

Bàn Honey plus và 4 Ghế Woody
5,450,000₫ 5,950,000₫
6%

Bộ bàn ăn DALAT-ROUNDY

Bàn DALAT và 4 ghế ROUNDY
6,100,000₫ 6,500,000₫

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-LATU

Bàn HONEY PLUS trắng và 4 ghế LATU trắng
6,950,000₫ 7,350,000₫
5%

Bộ bàn ăn LEHI-LUXURY

Bàn LEHI và 4 ghế LUXURY
7,750,000₫ 8,150,000₫

Bộ bàn ăn LEHI-EIRA

Bàn LEHI và 4 ghế EIRA
7,790,000₫ 8,190,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-LATU

Bàn DALAT và 4 ghế LATU trắng
8,500,000₫ 8,900,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-MITA

Bàn DALAT và 4 ghế MITA nhạt
9,460,000₫ 9,860,000₫

Bộ bàn ăn LEHI-ROYAL 2

Bàn LEHI và 4 ghế ROYAL
9,950,000₫ 10,350,000₫

Bộ bàn ăn QINY-TIIN

Bàn QINY và 4 ghế TIIN
9,950,000₫ 10,350,000₫