BỘ BÀN ĂN - COMBO DINING TABLES

26 Sản phẩm
4%

Bộ bàn ăn HONEY-VANA

Bàn HONEY trắng và 2 ghế VANA trắng
2,148,000₫ 2,248,000₫
7%

Bộ bàn ăn LUKI-BEE 2

Bàn LUKI và 2 ghế BEE
2,600,000₫ 2,800,000₫
6%

Bộ bàn ăn HONEY-EIRA

Bàn HONEY đen và 2 ghế EIRA đen
3,050,000₫ 3,250,000₫
6%

HONEY PLUS - VANA

Bàn Honey plus và 4 Ghế Vana
3,346,000₫ 3,546,000₫
9%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EAMES

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EAMES
4,150,000₫ 4,550,000₫
4%

Bộ bàn ăn MUSHROOM 2

Bàn MUSHROOM và 2 ghế đôn MUSHROOM
5,000,000₫ 5,200,000₫
4%

Bộ bàn ăn MUSHROOM 1

Bàn MUSHROOM và 2 ghế đôn MUSHROOM
5,000,000₫ 5,200,000₫
7%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EIRA

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EIRA
5,150,000₫ 5,550,000₫
8%

HONEY PLUS - WOODY

Bàn Honey plus và 4 Ghế Woody
5,450,000₫ 5,950,000₫
6%

Bộ bàn ăn DALAT-ROUNDY

Bàn DALAT và 4 ghế ROUNDY
6,100,000₫ 6,500,000₫
5%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-LATU

Bàn HONEY PLUS trắng và 4 ghế LATU trắng
6,950,000₫ 7,350,000₫
5%

Bộ bàn ăn LEHI-EIRA

Bàn LEHI và 4 ghế EIRA
7,790,000₫ 8,190,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-LATU

Bàn DALAT và 4 ghế LATU trắng
8,500,000₫ 8,900,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-MITA

Bàn DALAT và 4 ghế MITA nhạt
9,460,000₫ 9,860,000₫
4%

Bộ bàn ăn QINY-TIIN

Bàn QINY và 4 ghế TIIN
9,950,000₫ 10,350,000₫
4%

Bộ bàn ăn QINY-TADA

Bàn QINY và 4 ghế TADA
9,950,000₫ 10,350,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI-TADA

Bàn LEHI và 4 ghế TADA
9,950,000₫ 10,350,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI-TIIN

Bàn LEHI và 4 ghế TIIN
9,950,000₫ 10,350,000₫
3%

Bộ bàn ăn QINY PLUS-VAHI

Bàn QINY PLUS và 4 ghế VAHI
11,490,000₫ 11,890,000₫
3%

Bộ bàn ăn HONA-VIN

Bàn HONA, 1 ghế HONA và 2 ghế VIN
11,540,000₫ 11,940,000₫
3%

Bộ bàn ăn LEHI-VIN

Bàn LEHI và 4 ghế VIN
11,990,000₫ 12,390,000₫
3%

Bộ bàn ăn DALAT-BNINE

Bàn DALAT và 4 ghế BNINE nhạt
13,100,000₫ 13,500,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI PLUS-TADA

Bàn LEHI PLUS và 6 ghế TADA
13,230,000₫ 13,830,000₫
4%

Bộ bàn ăn OLI PLUS-VIN

Bàn OLI PLUS và 6 ghế VIN nhạt
16,290,000₫ 16,890,000₫