BỘ BÀN ĂN - COMBO DINING TABLES

26 Sản phẩm

Bộ bàn ăn NOVEN

Bàn ăn NOVEN và 4 ghế NOVEN
6,450,000₫
3%

Bộ bàn ăn SAGO-LATU

Bàn SAGO và 3 ghế LATU, 1 băng SAGO
11,425,000₫ 11,825,000₫
3%

Bộ bàn ăn SAGO-MEI

Bàn SAGO premium và 3 ghế MEI, 1 băng SAGO
18,070,000₫ 18,670,000₫
4%

Bộ bàn ăn LUKI-DAISY

Bàn LUKI và 2 ghế DAISY
2,350,000₫ 2,450,000₫
7%

Bộ bàn ăn LUKI-EIRA

Bàn LUKI và 2 ghế EIRA
2,850,000₫ 3,050,000₫
5%

Bộ bàn ăn QINY PLUS-WOODY

Bàn QINY PLUS và 6 ghế WOODY
11,590,000₫ 12,190,000₫
4%

Bộ bàn ăn QINY PLUS-ANTU

Bàn QINY PLUS và 6 ghế ANTU
15,790,000₫ 16,390,000₫
3%

Bộ bàn ăn QINY-ANTU

Bàn QINY và 4 ghế ANTU
11,990,000₫ 12,390,000₫
4%

Bộ bàn ăn QINY-EIRA

Bàn QINY và 4 ghế EIRA
8,490,000₫ 8,890,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI-LUXURY

Bàn LEHI và 4 ghế LUXURY
8,670,000₫ 9,070,000₫

Bộ bàn ăn QINY-ROYAL

Bàn QINY và 4 ghế ROYAL
10,990,000₫ 11,390,000₫
5%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-LATU

Bàn HONEY PLUS trắng và 4 ghế LATU trắng
7,950,000₫ 8,350,000₫
5%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-LATU

Bàn HONEY PLUS đen và 4 ghế LATU đen
7,950,000₫ 8,350,000₫
4%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-TONY

Bàn HONEY PLUS đen và 4 ghế TONY đen
5,410,000₫ 5,610,000₫
6%

Bộ bàn ăn HONEY-TONY

Bàn HONEY đen và 2 ghế TONY đen
3,430,000₫ 3,630,000₫
3%

Bộ bàn ăn QINY PLUS-VAHI

Bàn QINY PLUS và 4 ghế VAHI
13,490,000₫ 13,890,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-LATU

Bàn DALAT và 4 ghế LATU trắng
9,600,000₫ 10,000,000₫
4%

Bộ bàn ăn QINY-TIIN

Bàn QINY và 4 ghế TIIN
10,890,000₫ 11,290,000₫
3%

Bộ bàn ăn HANO-TIIN

Bàn HANO và 3 ghế ăn TIIN, 1 băng HANO
22,750,000₫ 23,350,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI-TIIN

Bàn LEHI và 4 ghế TIIN
10,890,000₫ 11,290,000₫
4%

Bộ bàn ăn DALAT-MITA

Bàn DALAT và 4 ghế MITA nhạt
10,700,000₫ 11,100,000₫
5%

Bộ bàn ăn HONEY-EIRA

Bàn HONEY đen và 2 ghế EIRA đen
3,750,000₫ 3,950,000₫
3%

Bộ bàn ăn LEHI-VIN

Bàn LEHI và 4 ghế VIN
13,890,000₫ 14,290,000₫
6%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EIRA

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EIRA 
5,850,000₫ 6,250,000₫
4%

Bộ bàn ăn LEHI-EIRA

Bàn LEHI và 4 ghế EIRA
8,790,000₫ 9,190,000₫
8%

Bộ bàn ăn HONEY PLUS-EAMES

Bàn HONEY PLUS và 4 ghế EAMES
4,770,000₫ 5,170,000₫