KỆ, TỦ LƯU TRỮ - Storage shelves/cabinets

63 Sản phẩm

EZ

Tủ lưu trữ 3, 50 x 25 x 50cm
750,000₫

EZ

Tủ đầu giường, Ghế đôn, 40 x 35 x 45cm
790,000₫

PAMITI

Kệ đẩy, kệ tủ lưu trữ, 48 x 27 x 78cm
680,000₫
60%

EZ

Tủ bồn rửa, 50 x 45 x 80cm
980,000₫ 2,450,000₫
48%

LAM

Kệ giày, treo quần áo, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

LAM

Kệ giày, treo quần áo, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

SHY

Kệ sách, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

SHY

Kệ sách, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

LAM

Kệ giày, treo quần áo, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

LAM

Kệ giày, treo quần áo, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫
48%

LAM

Kệ giày, treo quần áo, kệ lưu trữ
999,000₫ 1,920,000₫

TAPI

Kệ đẩy
1,080,000₫

TAPI

Kệ đẩy
1,080,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 2, Kệ bếp dưới, 50 x 45 x 80cm
1,490,000₫

HOBU

Kệ đẩy, bàn góc
1,590,000₫

VITA

Kệ đẩy
1,290,000₫

VITA

Kệ đẩy
1,290,000₫

EZ

Kệ giày, Kệ lưu trữ, 60 x 20 x 100cm
1,300,000₫

QUADA

Tủ đầu giường
1,590,000₫

HOBU

Kệ đẩy, bàn góc
1,590,000₫

HOBU

Kệ đẩy, bàn góc
1,590,000₫

HANDY

Kệ đẩy, kệ lưu trữ, 52 x 39 x 55 cm
1,590,000₫

EZ

Hệ tủ lưu trữ, 100 x 25 x 100cm
2,480,000₫

QUADA

Tủ lưu trữ không cánh
2,250,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 1, Kệ bếp dưới, 100 x 45 x 80cm
2,850,000₫

SAGO

Tủ lưu trữ
2,350,000₫

JOHY

Cabinet, tủ lưu trữ
2,450,000₫

ĐỘC LẬP

Kệ lưu trữ 1, 84 x 30 x 203 cm
3,620,000₫

ĐỘC LẬP

Kệ lưu trữ 2, 84 x 25 x 203 cm
2,620,000₫

ĐỘC LẬP

Kệ lưu trữ 2, 84 x 25 x 203 cm
2,620,000₫

ĐỘC LẬP

Kệ lưu trữ 1, 84 x 30 x 203 cm
3,620,000₫

JOHY

Tủ giày
2,650,000₫