COMBO TIẾT KIỆM

58 Sản phẩm
20%

COMBO BÀN GHẾ -20%

Combo bàn + ghế bất kỳ
7,280,000₫ 9,100,000₫
20%

COMBO BÀN GHẾ -20%

Combo bàn + ghế bất kỳ
7,280,000₫ 9,100,000₫
35%

COMBO BÀN BUILDER -35%

Combo bàn BUILDER và ghế
2,795,000₫ 4,300,000₫
25%

COMBO BÀN JOHY -25%

Combo bàn JOHY và ghế
5,625,000₫ 7,500,000₫
25%

COMBO BÀN VICTOR -25%

Combo bàn VICTOR và ghế
3,450,000₫ 4,600,000₫
25%

COMBO BÀN GOHI -25%

Combo bàn GOHI và ghế
6,075,000₫ 8,100,000₫
30%

COMBO BÀN HOBU -30%

Combo bàn HOBU và ghế
4,200,000₫ 6,000,000₫
35%

COMBO BÀN BUTTERFLY -35%

Combo bàn BUTTERFLY và ghế
2,015,000₫ 3,100,000₫
35%

COMBO BÀN BINAS -35%

Combo bàn BINAS và ghế
2,665,000₫ 4,100,000₫

COTTON DYSANIA

Combo-3 món
1,045,000₫
4%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng ăn
9,350,000₫ 9,750,000₫
5%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng ngủ
20,500,000₫ 21,500,000₫
5%

DALAT GRACE PLUS

Combo phòng ngủ
24,300,000₫ 25,700,000₫
6%

DALAT GRACE PRO

Combo phòng ngủ
30,240,000₫ 32,140,000₫
7%

DALAT GRACE PRO

Combo phòng khách
26,060,000₫ 27,960,000₫
5%

DALAT GRACE PLUS

Combo phòng khách
25,610,000₫ 27,010,000₫
5%

DALAT GRACE LITE

Combo phòng khách
20,920,000₫ 21,920,000₫
10%

UltraWork

Combo phòng làm việc, 6-8 người
21,006,000₫ 23,340,000₫
10%

DreamWork

Combo phòng làm việc, 3-4 người
18,891,000₫ 20,990,000₫

COTTON SALAM

Set-3 món vỏ chăn
980,000₫
3%

QUADA PRO

Combo phòng ngủ
35,580,000₫ 36,580,000₫
6%

QUADA PRO

Combo phòng khách
31,030,000₫ 32,930,000₫
3%

QUADA PLUS

Combo phòng ngủ
28,940,000₫ 29,940,000₫
5%

QUADA PLUS

Combo phòng khách
25,830,000₫ 27,230,000₫
2%

QUADA LITE

Combo phòng ăn
21,150,000₫ 21,550,000₫
5%

QUADA LITE

Combo phòng ngủ
20,190,000₫ 21,190,000₫
4%

QUADA LITE

Combo phòng khách
23,650,000₫ 24,650,000₫
7%

SAGO PRO

Combo phòng ngủ
23,640,000₫ 25,540,000₫
7%

SAGO PRO

Combo phòng khách
26,190,000₫ 28,090,000₫
7%

SAGO PLUS

Combo phòng ngủ
18,200,000₫ 19,600,000₫
6%

SAGO PLUS

Combo phòng khách
21,290,000₫ 22,690,000₫