THẢM - Rugs

50 Sản phẩm

STRIPED

Thảm chân, 60*90cm
299,000₫

LINE

Thảm bếp, 140*70cm
599,000₫

LINE

Thảm chân, 50*80cm
299,000₫

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
399,000₫

FRINGE

Thảm chân, 60*90cm
299,000₫

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
399,000₫

FRINGE

Thảm chân, 60*90cm
299,000₫

PARALLEL

Thảm chân, 60*90cm
299,000₫

WATERFALL

Thảm bếp, 130*60cm
499,000₫

WATERFALL

Thảm chân, 50*80cm
299,000₫

STRIPED

Thảm bếp, 120*70cm
399,000₫

SQUARE

Thảm bếp, 70*120cm
499,000₫

SQUARE

Thảm chân, 70*90cm
299,000₫

PARALLEL

Thảm bếp, 60*130cm
399,000₫

GEOMETRIC 3

Thảm chân, 60*90cm
499,000₫

TADE

Thảm sofa, 160*230cm
539,000₫

TADE

Thảm sofa, 160*230cm
539,000₫

PEPPER

Thảm sofa, 120*180cm
990,000₫

PEPPER

Thảm sofa, 120*180cm
990,000₫

GRASS

Thảm sofa, 140*200cm
1,250,000₫

WATERFALL

Thảm sofa, 120*180cm
1,250,000₫

CIRCLE

Thảm tròn, 120*120cm
1,450,000₫

CIRCLE

Thảm tròn, 160*160cm
1,950,000₫

CIRCLE

Thảm tròn, 160*160cm
1,950,000₫

CIRCLE

Thảm tròn, 120*120cm
1,450,000₫

GEOMETRIC 3

Thảm sofa, 120*180cm
1,490,000₫

JABA

Thảm sofa, 80 x120 cm
1,650,000₫

JABA

Thảm sofa, 80 x120 cm
1,650,000₫

LIANA

Thảm sofa,120 x 170 cm
2,850,000₫

LIANA

Thảm sofa, 80 x 120 cm
1,650,000₫

LIANA

Thảm sofa, 160 x 220 cm
3,850,000₫

LEDO

Thảm sofa, 120 x 170 cm
2,950,000₫