THẢM - Rugs

59 Sản phẩm

STRIPED

Thảm bếp, 120*70cm
399,000₫

STRIPED

Thảm chân, 60*90cm
299,000₫

STRIPED

Thảm chân, 50*80cm
199,000₫

LINE

Thảm bếp, 140*70cm
599,000₫
30%

LINE

Thảm chân, 50*80cm
209,300₫ 299,000₫
30%

LINE

Thảm chân, 40*60cm
139,300₫ 199,000₫
30%

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
279,300₫ 399,000₫
30%

FRINGE

Thảm chân, 60*90cm
209,300₫ 299,000₫
30%

FRINGE

Thảm chân, 50*80cm
139,300₫ 199,000₫
30%

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
279,300₫ 399,000₫
30%

FRINGE

Thảm chân, 60*90cm
209,300₫ 299,000₫
30%

FRINGE

Thảm chân, 50*80cm
139,300₫ 199,000₫
30%

PARALLEL

Thảm chân, 60*90cm
209,300₫ 299,000₫
30%

WINDOW

Thảm chân, 50*80cm
209,300₫ 299,000₫

WATERFALL

Thảm bếp, 130*60cm
499,000₫

WATERFALL

Thảm chân, 50*80cm
299,000₫

SQUARE

Thảm bếp, 70*120cm
499,000₫

SQUARE

Thảm chân, 70*90cm
299,000₫
30%

PARALLEL

Thảm bếp, 60*130cm
279,300₫ 399,000₫
30%

GEOMETRIC 3

Thảm chân, 60*90cm
349,300₫ 499,000₫

GEOMETRIC 2

Thảm bếp, 160*70cm
499,000₫

TADE

Thảm sofa, 160*230cm
539,000₫

TADE

Thảm sofa, 160*230cm
539,000₫
40%

PEPPER

Thảm sofa, 120*180cm
594,000₫ 990,000₫