THẢM BẾP - Runners & small rugs

8 Sản phẩm
40%

STRIPED

Thảm bếp, 120*70cm
239,400₫ 399,000₫
10%

LINE

Thảm bếp, 140*70cm
539,100₫ 599,000₫

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
399,000₫
10%

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
359,100₫ 399,000₫

WATERFALL

Thảm bếp, 130*60cm
449,100₫ 499,000₫
20%

SQUARE

Thảm bếp, 70*120cm
399,200₫ 499,000₫
50%

PARALLEL

Thảm bếp, 60*130cm
199,500₫ 399,000₫
15%

GEOMETRIC 2

Thảm bếp, 160*70cm
424,150₫ 499,000₫