THẢM BẾP - Runners & small rugs

7 Sản phẩm

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
399,000₫

LINE

Thảm bếp, 140*70cm
599,000₫

FRINGE

Thảm bếp, 130*60cm
399,000₫

WATERFALL

Thảm bếp, 130*60cm
499,000₫

SQUARE

Thảm bếp, 70*120cm
499,000₫

STRIPED

Thảm bếp, 120*70cm
399,000₫

PARALLEL

Thảm bếp, 60*130cm
399,000₫