SOFA GIƯỜNG - Sleeper sofas


4 Sản phẩm

CHILLIE

Ghế bệt, 220 x 60 cm
1,990,000₫

AURORA

Sofa giường, 170 x 76 x 68 cm
3,290,000₫

MUSCLE

Sofa giường, 205 x 90 x 80 cm
5,990,000₫

ELENA

Sofa giường, 200 x 90 x 85 cm
5,990,000₫