CÂY CẢNH

3 Sản phẩm

NHUNG GẤM LỤA LÀ

Cây Cẩm nhung xanh
50,000₫

BÀNG QUAN THỊ PHI

Cây Bàng Singapore
450,000₫

ĐA TÌNH ĐA HỶ

Cây Đa búp đỏ
650,000₫