Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước
6 Sản phẩm

HIRO

Sofa băng 2 seaters
10,250,000₫

DALAT GRACE

Tủ lưu trữ, tủ giày, 90 x 40 x 105 cm
4,850,000₫

DALAT GRACE

Tủ TV, 150 x 40 x 60 cm
4,950,000₫

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
880,000₫

MICHAU

Sofa băng 2 seaters
10,850,000₫

CHIN

Bàn sofa, bàn góc
990,000₫