Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính

 

8 Sản phẩm

ĐỘC LẬP

Bàn sofa, 100 x 45 x 40 cm
1,450,000₫

ĐỘC LẬP

Tủ giày, 90 x 35 x 107 cm
4,220,000₫

ĐỘC LẬP

Tủ TV, 160 x 40 x 65 cm
4,990,000₫

JIMINY

Sofa băng 2 seaters
14,000,000₫

ATISO

Bàn sofa, bàn góc size M
3,850,000₫

ANNA

Sofa băng 2 seaters
12,850,000₫

JASMIN

Sofa băng
10,850,000₫

SAGO

Bàn sofa 1
4,250,000₫