Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng khách, rèm và đèn 

 

6 Sản phẩm

ĐỘC LẬP

Tủ TV, 160 x 40 x 65 cm
4,990,000₫

ĐỘC LẬP

Bàn sofa, 100 x 45 x 40 cm
1,450,000₫

ĐỘC LẬP

Tủ giày, 90 x 35 x 107 cm
4,220,000₫

JIMINY

Sofa băng 2 seaters
14,000,000₫

ANNA

Sofa băng 2 seaters
12,850,000₫

JASMIN

Sofa băng
10,850,000₫