Phòng khách

Gồm 9 sản phẩm chính

 

16 Sản phẩm

ĐỘC LẬP

Tủ TV, 160 x 40 x 65 cm
4,990,000₫

ĐỘC LẬP

Bàn sofa, 100 x 45 x 40 cm
1,450,000₫

ĐỘC LẬP

Tủ giày, 90 x 35 x 107 cm
4,220,000₫

ANNA

Sofa băng 2 seaters
12,850,000₫

TRIBU

Gương, 160*50cm
1,750,000₫

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,900,000₫

TABOB

Đèn sàn
2,250,000₫

BREATHE

Tranh bộ 6 bức
2,420,000₫

VIBE WITH ME

Tranh bộ 3 bức
910,000₫

CAPO

Gương
1,150,000₫

LEDO

Thảm sofa, 120 x 170 cm
2,950,000₫

ARABICA

Bàn góc, kệ đầu giường
1,290,000₫

JIMINY

Sofa băng 2 seaters
14,000,000₫

JASMIN

Sofa băng
10,850,000₫

ATISO

Bàn sofa, bàn góc size S
2,900,000₫

SAGO

Bàn sofa 1
4,250,000₫