Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước

 

3 Sản phẩm

EZ

Kệ giày, Kệ lưu trữ, 60 x 20 x 100cm
1,300,000₫

EZ

Tủ TV, Ghế băng, 80 x 35 x 45cm
1,390,000₫

ALICE

Sofa băng
4,500,000₫