Phòng khách

Gồm 4 sản phẩm chính

 

13 Sản phẩm

EZ

Kệ trang trí 2, Đồ gia dụng, 50 x 10 x 10cm
150,000₫

EZ

Kệ giày, Kệ lưu trữ, 60 x 20 x 100cm
1,300,000₫

VIBE WITH ME

Tranh bộ 3 bức
910,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 3, 50 x 25 x 50cm
750,000₫

EZ

Tủ lưu trữ 2, Kệ bếp dưới, 50 x 45 x 80cm
1,490,000₫

EZ

Kệ trang trí 1, Đồ gia dụng, 60 x 10 x 10cm
150,000₫

EZ

Tủ đầu giường, Ghế đôn, 40 x 35 x 45cm
790,000₫

EZ

Tủ TV, Ghế băng, 80 x 35 x 45cm
1,390,000₫

KAPOK

Thảm sofa, 140*200cm
2,900,000₫

BREATHE

Tranh bộ 6 bức
2,420,000₫

ALICE

Sofa băng
4,500,000₫

TRIBU

Gương, 160*50cm
1,650,000₫

AROU

Gương, 50cm
950,000₫