Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng bếp

12 Sản phẩm

HANO

Ghế băng
6,500,000₫

HANO

Bàn ăn, 1m8
12,500,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

MITA

Ghế ăn, ghế làm việc
1,650,000₫

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,450,000₫

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,450,000₫