Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính


 

8 Sản phẩm
25%

HANO

Ghế băng
4,500,000₫ 6,000,000₫
30%

HANO

Bàn ăn, 1m8
7,700,000₫ 11,000,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,992,000₫ 4,990,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,992,000₫ 4,990,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,832,000₫ 4,790,000₫
15%

MITA

Ghế ăn, ghế làm việc
1,266,500₫ 1,490,000₫
20%

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,112,000₫ 1,390,000₫
20%

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,112,000₫ 1,390,000₫