Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước


10 Sản phẩm

EAMES

Ghế ăn, ghế làm việc
580,000₫

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
2,850,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,375,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,375,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,790,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
5,490,000₫