Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước


12 Sản phẩm
40%

DALAT

Bàn ăn
2,340,000₫ 3,900,000₫
30%

EAMES

Ghế ăn, ghế làm việc
385,000₫ 550,000₫
30%

EAMES

Ghế ăn, ghế làm việc
385,000₫ 550,000₫
20%

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
1,880,000₫ 2,350,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,250,000₫

LATU

Ghế ăn, ghế làm việc
1,250,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,992,000₫ 4,990,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,992,000₫ 4,990,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,832,000₫ 4,790,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,832,000₫ 4,790,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,832,000₫ 4,790,000₫
20%

LEHI

Bàn ăn 4-6 người
3,832,000₫ 4,790,000₫