Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính có thể điều chỉnh kích thước, kèm thi công phòng bếp


 

6 Sản phẩm

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
2,850,000₫

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
2,850,000₫

SAGO

Bàn ăn premium
8,850,000₫

SAGO

Ghế băng bàn ăn
3,250,000₫

SAGO

Bàn ăn
4,450,000₫

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,450,000₫