Phòng bếp

Gồm 5 sản phẩm chính


 

6 Sản phẩm
20%

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
1,880,000₫ 2,350,000₫
20%

HONEY Plus

Bàn ăn, bàn làm việc lớn
1,880,000₫ 2,350,000₫
20%

SAGO

Bàn ăn premium
5,800,000₫ 7,250,000₫
25%

SAGO

Ghế băng bàn ăn
2,137,500₫ 2,850,000₫
20%

SAGO

Bàn ăn
3,080,000₫ 3,850,000₫
20%

TIIN

Ghế ăn, ghế làm việc
1,112,000₫ 1,390,000₫