ARTHUR

Đèn trang trí, 7,65m

Kích thước: 7.65m, gồm 25 đèn dây tóc, tặng kèm 2 bóng đèn dự phòng

Màu sắc: Ánh sáng vàng ấm

Cắm nguồn trực tiếp

 


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem