AXCIS,INC - CHỤP ĐÈN SẮT YEN ĐEN HS3096

Chụp đèn
Kích thước: Φ32,2 × h8,9cm 
Cổ chụp đèn: Φ5,6cm
Chất liệu: sắt
Trọng lượng: khoảng 870g
※Mặt trong của chụp đèn màu trắng.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem