Bảng POD


Màu sắc: Trắng, đen, xám và gỗ.

Kích thước: H70 x D50 x W2.

Khối lượng thực tế: 6kg.

Chất liệu: Gỗ Plywwood


Sản phẩm liên quan