BAO LÌ XÌ TẾT TA

Bao lì xì

Kích thước: 8,5 x 17 cm

Chất liệu: Giấy mỹ thuật cao cấp.

Mô tả: Gồm 6 bao lì xì/gói

 


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem