HOPE

Set châu gỗ, lựa chọn kích thước

Chất liệu: gỗ tự nhiên 

Kích thước:

- Set lớn (7-8 cm): 10 khoanh /1set, có dây treo
- Set trung (5-6 cm): 15 khoanh /1 set, có dây treo

 

 

Kích thước:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem