ISTU

Set thông khô, lựa chọn kích thước

Màu sắc: Màu tự nhiên , có dây treo

Số lượng:

Cỡ lớn: 6 thông, 8,5-11 cm/quả

Cỡ trung: 6 thông, 4-8 cm/quả

Cỡ nhỏ: 10 thông, 2-4cm/quả

Kích thước:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem