MARGOT

Cây thông đèn led, lựa chọn kích thước

Cây 1m2: D40 x R40 x C120 cm, 300 led, đầu cắm USB, 6 cành dễ uốn theo hình dạng mong muốn

Cây 1m5: D40 x R40 x C150 cm, 350 led, đầu cắm USB, 7 cành dễ uốn theo hình dạng mong muốn

Cây 1m8: D40 x R40 x C180 cm, 400 led, đầu cắm USB, 8 cành dễ uốn theo hình dạng mong muốn

 

Kích thước:

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem